Dagelijkse archieven: 13 June 2017

Pre-pack, faillissement en de positie van werknemers

Op 27 maart 2017 heeft de Advocaat-Generaal bij het Europees Hof van Justitie geconcludeerd dat bij een zogeheten pre-pack faillissement sprake is van een doorstart van een onderneming, en dat in een dergelijke situatie de rechten en plichten uit arbeidsovereenkomsten overgaan op de verkrijger van de onderneming. Als het Europees Hof van Justitie deze conclusie overneemt, heeft dat serieuze gevolgen voor onder meer de arbeidsrechtelijke praktijk en de faillissementspraktijk.