Dagelijkse archieven: 8 May 2019

Ontslag op staande voet door voetbalwedstrijd

Rond de halve finale van de Champions League blijkt er een opmerkelijke verhoging van het ziekteverzuim op het werk te zijn. Zo meldde Telstar-speler Jordie van der Laan zich voor de eerste wedstrijd van Ajax – Tottenham Hotspur ziek bij zijn werkgever, terwijl hij die dag op een training moest verschijnen. Nadat hij met zijn gezicht op camerabeelden was verschenen kreeg hij een schuldgevoel en lichtte hij Telstar in, maar dat was voor de club geen reden om hem niet op straat te zetten. Het contract van de spits liep af en zou door Telstar niet verlengd worden. Een gesprek tussen beiden leerde dat een vroegtijdig afscheid de beste oplossing was.

Maar hoe zit het nou eigenlijk? Je één dag ziekmelden bij je werkgever om bijvoorbeeld naar een voetbalwedstrijd te kunnen. Is dat reden genoeg voor een ontslag op staande voet? Je onterecht ziekmelden mag natuurlijk niet, maar is geen automatische grond voor een ontslag. Werkweigering, oftewel niet komen werken terwijl je dat wel kunt, is genoemd als een grond voor ontslag op staande voet. Maar het moet dan gaan om een ernstige vorm van werkweigering. Om te kunnen bepalen of de betreffende (eenmalige) werkweigering een dringende reden is voor ontslag, dienen alle omstandigheden van het geval in aanmerking te worden genomen. Er dient dan te worden gekeken naar de aard en de ernst van wat als dringende reden wordt aangemerkt, de aard en de duur van het dienstverband, de wijze waarop de werknemer zijn dienstverband heeft vervuld en de persoonlijke omstandigheden van de werknemer.

Heeft de werknemer, die zich onterecht ziekmeldt, in het verleden zich al vaker onterecht ziekgemeld en is hij daarvoor al herhaaldelijk gewaarschuwd door de werkgever? Of heeft de werknemer zich al eerder op enig andere wijze misdragen? Dan is de kans groot dat een ontslag op staande voet eerder stand zal houden.

Kortom: misschien kom je ermee weg als werknemer, maar verstandig is het niet.

Heeft u verder nog vragen over ontslag op staande voet bij onterechte ziektemelding? Dan staan wij graag voor u klaar.

VERLEUN | UW ADVOCAAT wenst Ajax vanavond om 21:00 uur veel succes!