Inloopspreekuur

Wist u dat een eventuele wijziging van de eerder opgelegde kinderalimentatie als hoofdregel pas ingaat op het moment waarop het verzoekschrift tot wijziging bij de rechtbank is ingediend? Indien u niet meer kunt voldoen aan uw alimentatieverplichting en er samen met uw ex-partner niet uitkomt, is het van belang om tijdig actie te ondernemen. Heeft u vragen of advies nodig? Dan is VERLEUN | UW ADVOCAAT

Het inloopspreekuur van VERLEUN UW ADVOCAAT, Cash2Collect B.V. en Rabobank Rijn En Veenstromen vindt elke eerste donderdag van de maand plaats van 08:30-10:00 uur bij de Rabobank, Bozenhoven 93 Mijdrecht.

logo-spreekuur

Inloopspreekuur

Bij een reorganisatie vindt ontslag plaats om bedrijfseconomische redenen. Indien u als werknemer geconfronteerd wordt met ontslag wegens bedrijfseconomische redenen, is het belangrijk om juridisch advies in te winnen. Is er een grond voor ontslag? Is het afspiegelingsbeginsel juist toegepast? Kan ik worden herplaatst in een andere passende functie? Vragen die u met een gerust hart uit handen kunt geven aan VERLEUN | UW ADVOCAAT.
 
Het inloopspreekuur van VERLEUN UW ADVOCAAT, Cash2Collect B.V. en Rabobank Rijn En Veenstromen vindt elke eerste donderdag van de maand plaats van 08:30-10:00 uur bij de Rabobank, Bozenhoven 93 Mijdrecht.
logo-spreekuur

Indexering alimentatie 2017

Het nieuwe percentage voor de indexering van alimentatie is bekend!
De minister heeft voor 2017 een percentage van 2,1% vastgesteld als indexering voor de alimentatie. Dit houdt in dat u het alimentatiebedrag met dit percentage moet verhogen.

Voor de volledigheid geven wij hieronder nog de indexering van de afgelopen vijf jaar weer:
2016: 1,3%
2015: 0,8%
2014: 0,9%
2013: 1,7%
2012: 1,3%

23 april: Dag van de auteursrechten

Op 23 april is het de dag van de auteursrechten (en Wereldboekendag). Deze dag wordt georganiseerd ter promotie van lezen, publicatie en auteursrechten. Maar wat is auteursrecht nu eigenlijk? Wat zijn uw rechten als auteur? En wanneer heeft u als gebruiker toestemming nodig om gebruik te maken van bijvoorbeeld een stuk dat is geschreven door een ander? Zulke stukken noemen we een creatie.  

Kan je als werkgever wintersport verbieden?

Deze week of volgende week is het voor veel Nederlanders voorjaarsvakantie. Veel mensen vertrekken dan naar de sneeuw voor een heerlijke week wintersport. Echter keren er altijd honderden mensen vervroegd terug met de gipsvlucht en dat houdt veel werkgevers bezig.

Sommigen van hen zien daarom ook liever niet dat hun werknemers op wintersport gaan in verband met ongevallen die op de piste plaatsvinden. Maar mag een werkgever een werknemer verbieden om op wintersport te gaan?

De rij van de vijf: meest voorkomende fouten in een arbeidsovereenkomst

Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is per 1 januari 2015 het arbeidsrecht ingrijpend veranderd en zijn de wijzigingen inzake het ontslagrecht per 1 juli 2015 in werking getreden. Deze veranderingen zijn dan ook van invloed op uw arbeidsovereenkomsten. Binnen ons kantoor zien wij dagelijks voorbeelden voorbijkomen waaruit blijkt dat werkgevers onvoldoende ingespeeld zijn op de wijzigingen in het arbeidsrecht. Waar moet u als werkgever op letten? Hieronder volgen de vijf meest voorkomende fouten in arbeidsovereenkomsten.