Erfrecht

U bevindt zich hier: Home » Erfrecht


Het erfrecht regelt wat er met de nalatenschap gebeurt na overlijden. Door middel van een testament kan men deels afwijken van de wettelijke regeling. Er is aldus sprake van wettelijk en/of testamentair recht. In veel gevallen verdient het aanbeveling om afwikkeling van de nalatenschap over te laten aan een professional. Er komt namelijk veel bij kijken en het kan erg ingewikkeld zijn.

 

Mr. Verleun heeft ruime ervaring op het gebied van erfrecht. Tevens heeft hij in 2018 de opleiding van NOVEX genoten, waardoor hij als professioneel executeur en vereffenaar op kan treden. Dit betekent dat hij de verdeling van de nalatenschap op zich kan nemen. Een executeur wordt door de erflater in zijn testament benoemd, terwijl een extern vereffenaar benoemd wordt door de rechter als dat nodig blijkt.


Nalatenschap is een persoonlijke en vaak emotionele kwestie. VERLEUN | UW ADVOCAAT zal u op een professionele wijze bijstaan en adviseren, om tot een zo goed mogelijke afwikkeling van de nalatenschap te komen.

 

 

 

Toon reacties